Otevřeno denně 
 mimo pondělí
 květen - září  říjen - duben
 9-12, 13-17   9-12, 13-16

 Vstupné
 plné 40,-Kč, snížené 20,-Kč
 herna s programem 30,-Kč
 dílny k výstavám 40,-Kč

 Mapa

najdete nás také
na Facebooku


 Muzeum Mladoboleslavska
je příspěvkovou organizací
Středočeského kraje
 
 
Dokumenty
Zpráva o činnosti
 

Další odkazy 

Statutární město
Mladá Boleslav


Informační centrum


Vlastivědná společnost

 WebringPolabí - muzea
 Seznam, Předchozí, Další, 
 Náhodně alt-webring.com
  
 Atlas Česka
 
  InfoČesko.cz


 TOPlist
 
 
 na úvod   o muzeu  expozice   sbírky  výstavy   herna   pro školy  archiv   knihy   pobočky   kontakty  
 Hlavní výstavní sál
 Listopady
 Galerie na arkádě
 Radouč- známá i neznámá
 Radouč je cenným přírodním územím s unikátním společenstvím živočichů
 a rostlin. Pro svoji jedinečnost byla Radouč vyhlášena jako evropsky vý-
 znamná lokalita a její část jako náodní přírodní památka. 
 Výstavu připravil RNDr. Antonín Kůrka ve spolupráci se ZO ČSOP Klenice.
 Dlouhodobé výstavy
 Barokní dílna rodu Jelínků
 26. listopadu 2015 otevřelo Muzeum Mladoboleslavska na boleslavském hradě 
 výstavu s názvem Barokní dílna rodu Jelínků. Návštěvníci zde mohou shlédnout 
 soubor dřevěných plastik zhotovených členy rodiny Jelínků pro sakrální pros-
 tory v Mladé Boleslavi a jejím blízkém okolí.
  
 Zejména díla Josefa Jiřího Jelínka a jeho synovce Martina Ignáce Jelínka zau-
 jímají velmi důležité místo na české barokní scéně. Svou formou se hlásí 
 k radikálnímu baroku braunovské dílny a stávají se tak pro nás dalšími zprost-
 ředkovateli tvarosloví berniniovského italského baroka. 
 Rodinný sochařský ateliér Jelínků, sídlící v nedalekých Kosmonosích, zde 
 pracuje od sedmdesátých let 17. století nepřetržitě až do počátku 19. století. 
 Svými osobitými sochařskými díly obsazují Jelínkové krajinné dominanty, de-
 korují obce a zdobí interiéry i exteriéry kostelních staveb nejen na Mladobo-
 leslavsku, ale i Jičínsku, Semilsku, Turnovsku či Liberecku. 
 Na výstavě je prezentována řezbářská virtuozita, kterou vložili do svých fi-
 gur světců a světic osef Jiří a Martin Ignác Jelínek. Najdeme zde však i práci
 samotného zakladatele dílny Václava Jelínka. Vzkříšený Kristus z roku 1697 
 je jedním z mála jeho dochovaných děl, a protože nese dokonce Václavovu
 signaturu, dá se pokládat za opravdový unikát. Boleslavští patrioti jistě uvítají 
 možnost spatřit obrovité plastiky andělů z jelínkovské dílny, které patřily k pů-
 vodnímu vybavení hlavního oltáře boleslavského kostela sv. Havla. Půvabný
 je také vystavený soubor drobných sošek Čtrnácti svatých Pomocníků zho-
 tovený pro kostel v Dobrovici a zapůjčený z depozitáře Biskupství litoměřic-
 kého. Téměř všechny plastiky jsou polychromované a zrestaurované. 
 


 
Plán akcí na rok 2016

Hlavní výstavní sál
Skauting pro život
100 let Junáka v Mladé Boleslavi
(24.2.-24.4.)

Historické motocykly
(30.4.-12.6.)

Čína
(21.6.-25.9.)

Listopady 
(8.10.-27.11.)

Svět kostiček - Lego
(3.12.-5.2. 2017)


Galerie na arkádě
Příběh bourání I.
náměstí Republiky a třída TGM
(23.2.-1.5.)

Úhel pohledu
absolventské práce žáků ZUŠ
(7.5.-3.7.)

Příběh bourání II.
náměstí Míru
(5.7.-4.9.)

Radouč známá i neznámá
(6.9.-2.10.)

Listopady
(8.10.-5.2. 2017)


Další akce
Muzejní noc
20.5.

Staročeský jarmark
10.9.

Den Středočeského kraje
28.10.

Putování k betlému
17.12.

 

© Muzeum Mladoboleslavska
Muzeum Mladoboleslavska, Hrad 1 - Staroměstské náměstí, Mladá Boleslav 293 01