Otevřeno denně 
 mimo pondělí
 květen - září  říjen - duben
 9-12, 13-17   9-12, 13-16

 Vstupné
 plné 40,-Kč, snížené 20,-Kč
 herna s programem 30,-Kč
 dílny k výstavám 40,-Kč

 Mapa

najdete nás také
na Facebooku


 Muzeum Mladoboleslavska
je příspěvkovou organizací
Středočeského kraje
 
 
Dokumenty
Zpráva o činnosti
 

Další odkazy 

Statutární město
Mladá Boleslav


Informační centrum


Vlastivědná společnost

 WebringPolabí - muzea
 Seznam, Předchozí, Další, 
 Náhodně alt-webring.com
  
 Atlas Česka
 
  InfoČesko.cz


 TOPlist
 
 
 na úvod   o muzeu  expozice   sbírky  výstavy   herna   pro školy  archiv   knihy   pobočky   kontakty  
 Hlavní výstavní sál
 Historické motocykly
 Muzeum Mladoboleslavska připravilo lahůdku pro milovníky historických moto-
 cyklů československé poválečné výroby. 
 Od 30. dubna do 12. června vystaví kolekci motocyklů ze sbírek Národního
 technického muzea a soukromých sběratelů. K vidění bude například legen-
 dární Jawa 250 pérák, prototyp Jawa Athena, či unikátní  kapotovaná Jawa 
 50 mustang určená pro vývoz do Anglie. Návštěvníci budou seznámeni 
 s historií a vývojem obou Československých motocyklových závodů. 
 Představen bude poprvé unikátní projekt - motoexpedice Česko - Singapur 
 2017, která se pojede na histoických strojích značky Jawa/ČZ 175 z let 
 1957-1968. 
 
 

 Galerie na arkádě
 Úhel pohledu - absolventské práce žáků ZUŠ
 Jak již napovídá název výstavy, jedná se o individuální práce s vlastním výt-
 varným pohledem na věc. Pracovali na nich starší studenti výtvarného oboru
 a zejména žáci, kteří končí první nebo druhý stupeň výtvarného vzdělávání 
 na ZUŠ, řada z nich se hlásí na výtvarné a uměleckoprůmyslové školy.


 Dlouhodobé výstavy
 Barokní dílna rodu Jelínků
 26. listopadu 2015 otevřelo Muzeum Mladoboleslavska na boleslavském hradě 
 výstavu s názvem Barokní dílna rodu Jelínků. Návštěvníci zde mohou shlédnout 
 soubor dřevěných plastik zhotovených členy rodiny Jelínků pro sakrální pros-
 tory v Mladé Boleslavi a jejím blízkém okolí.
  
 Zejména díla Josefa Jiřího Jelínka a jeho synovce Martina Ignáce Jelínka zau-
 jímají velmi důležité místo na české barokní scéně. Svou formou se hlásí 
 k radikálnímu baroku braunovské dílny a stávají se tak pro nás dalšími zprost-
 ředkovateli tvarosloví berniniovského italského baroka. 
 Rodinný sochařský ateliér Jelínků, sídlící v nedalekých Kosmonosích, zde 
 pracuje od sedmdesátých let 17. století nepřetržitě až do počátku 19. století. 
 Svými osobitými sochařskými díly obsazují Jelínkové krajinné dominanty, de-
 korují obce a zdobí interiéry i exteriéry kostelních staveb nejen na Mladobo-
 leslavsku, ale i Jičínsku, Semilsku, Turnovsku či Liberecku. 
 Na výstavě je prezentována řezbářská virtuozita, kterou vložili do svých fi-
 gur světců a světic osef Jiří a Martin Ignác Jelínek. Najdeme zde však i práci
 samotného zakladatele dílny Václava Jelínka. Vzkříšený Kristus z roku 1697 
 je jedním z mála jeho dochovaných děl, a protože nese dokonce Václavovu
 signaturu, dá se pokládat za opravdový unikát. Boleslavští patrioti jistě uvítají 
 možnost spatřit obrovité plastiky andělů z jelínkovské dílny, které patřily k pů-
 vodnímu vybavení hlavního oltáře boleslavského kostela sv. Havla. Půvabný
 je také vystavený soubor drobných sošek Čtrnácti svatých Pomocníků zho-
 tovený pro kostel v Dobrovici a zapůjčený z depozitáře Biskupství litoměřic-
 kého. Téměř všechny plastiky jsou polychromované a zrestaurované. 
 


 
Plán akcí na rok 2016

Hlavní výstavní sál
Skauting pro život
100 let Junáka v Mladé Boleslavi
(24.2.-24.4.)

Historické motocykly
(30.4.-12.6.)

Čína
(21.6.-25.9.)

Listopady 
(8.10.-27.11.)

Svět kostiček - Lego
(3.12.-5.2. 2017)


Galerie na arkádě
Příběh bourání I.
náměstí Republiky a třída TGM
(23.2.-1.5.)

Úhel pohledu
absolventské práce žáků ZUŠ
(7.5.-3.7.)

Příběh bourání II.
náměstí Míru
(5.7.-4.9.)

Radouč známá i neznámá
(6.9.-2.10.)

Listopady
(8.10.-5.2. 2017)


Další akce
Muzejní noc
20.5.

Staročeský jarmark
10.9.

Den Středočeského kraje
28.10.

Putování k betlému
17.12.

 

© Muzeum Mladoboleslavska
Muzeum Mladoboleslavska, Hrad 1 - Staroměstské náměstí, Mladá Boleslav 293 01