Otevřeno denně 
 mimo pondělí
 květen - září  říjen - duben
 9-12, 13-17   9-12, 13-16

 Vstupné
 plné 40,-Kč, snížené 20,-Kč
 herna s programem 30,-Kč
 dílny k výstavám 40,-Kč

 Mapa

najdete nás také
na Facebooku


 Muzeum Mladoboleslavska
je příspěvkovou organizací
Středočeského kraje
 
 
Dokumenty
Zpráva o činnosti
 

Další odkazy 

Statutární město
Mladá Boleslav


Informační centrum


Vlastivědná společnost

 WebringPolabí - muzea
 Seznam, Předchozí, Další, 
 Náhodně alt-webring.com
  
 Atlas Česka
 
  InfoČesko.cz


 TOPlist
 
 
 na úvod   o muzeu  expozice   sbírky  výstavy   herna   pro školy  archiv   knihy   pobočky   kontakty  
 Hlavní výstavní sál 
 Svět kostiček
 Výstava je autorským dílem Ing. Arch. Petra Šimra a jsou na ní představeny 
 nejrůznější sestavy a prezentovány obrovské možnosti proslulé a známé 
 stavebnice LEGO. Z malých dílků jsou na výstavě vybudovány celé rozsáhlé 
 areály, budovy, sportoviště a další artefakty včetně mnoha postaviček lidí, 
 kteří zde bydlí, pracují nebo se věnují zábavě. 
 Pro návštěvníky všech věkových kategorií je k dispozici tvůrčí dílna, kde si 
 zájemci mohou ověřit své tvořivé schopnosti a fantazii. Některé modely sta-
 vebnice lze zakoupit v muzejní prodejně a získat tak vhodný dárek pro své 
 blízké či přátele.
 
 Galerie na arkádě
 Listopady
 Muzeum Mladoboleslavska připravilo ve spolupráci s Univerzitou Karlovou
 výstavu nazvanou jednoduše „Listopady“. 
 Expozice připomíná nejen 17. listopad 1989, ale také 17. listopad 1939. 
 Výstava, která měla premiéru v roce 2014 v pražském Karolinu, bude na 
 mladoboleslavském hradě otevřena veřejnosti od soboty 8. října. 
 „Chtěli jsme ukázat, že „listopadů“ je právě tolik, kolik je názorů a pohledů
 na ně. Výstava proto prezentuje, jak se 17. listopad připomínal a politicky 
 využíval od roku 1939 do současnosti,“ vysvětluje historik z Univerzity
 Karlovy a spoluautor výstavy Jakub Jareš. 
 17. listopadu 1939 uzavřeli nacisté vysoké školy, popravili devět student-
 ských funkcionářů a více než tisícovku studentů poslali do koncentračního
 tábora. Stovky vysokoškoláků ale odešly do exilu a zapojily se do česko-
 slovenské zahraniční armády. Díky podpoře spojenců se jim pak podařilo
 prosadit 17. listopad jako Mezinárodní den studentstva. Brutální zásah po-
 licie proti účastníkům vzpomínkové manifestace k padesátému výročí 17.
 listopadu pak odstartovala sametovou revoluci. 
 „V expozici vyprávíme nejen o výše zmíněných událostech, ale najdete tu 
 také příběhy lidí, kteří se na těchto událostech podíleli. Ve fotografiích, tex-
 tech i zvukových nahrávkách si tak můžete připomenout Jana Opletala, de-
 monstranty z roku 1939, studenty vězněné v koncentračním táboře Sach-
 senhausen, nebo třeba studentské vůdce z roku 1989,“ říká historik Petr
 Cajthaml, druhý spoluautor výstavy. Podstatnou část expozice tvoří dobové
 rozhlasové a televizní nahrávky. „Podařilo se nám získat třeba projevy Emila 
 Háchy a Edvarda Beneše bezprostředně reagující na popravy studentů a
 uzavření vysokých škol. K vidění jsou také videozáběry z listopadu 1989 
 či nahrávka pořadu Svobodné Evropy, v níž poprvé zazněla informace 
 o „mrtvém studentovi“ z Národní třídy,“ doplňuje Jakub Jareš. 
 V návaznosti na výstavu si Muzeum Mladoboleslavska dovoluje oslovit stu-
 denty boleslavských škol i celého boleslavského regionu, jejich pedagogy 
 a stejně tak širokou veřejnost: Zapojte se do výstavy Listopady a při-
 neste i svůj střípek pohledu na dané události. Máte zajímavé do-
 kumenty, letáky či nahrávky přibližující onu dobu v Mladé Boleslavi? 
 Pomozte studentům zrealizovat reportáže o tom, jak jste Vy osobně 
 prožili a vnímali 17. listopad 1989. Odkud a jak rychle jste získávali
 první informace o tom, co se děje? Jaké pocity se ve Vás mísily 
 a proč? V případě zájmu nás kontaktujte na adrese info@muzeum-mb.cz 
 či na pokladně muzea. O nejzajímavější nahrávky či psané reportáže během
 prosince a ledna 2017 výstavu rozšíříme. 
 Autory výstavy jsou historici Petr Cajthaml a Jakub Jareš, pracovníci Ústavu
 dějin a archivu Univerzity Karlovy, za instalaci a koordinační práce v Muzeu
 Mladoboleslavska odpovídá Alice Karbanová. Podklady k výstavě poskytlo 
 19 archivů, muzeí a dalších paměťových institucí. 
 Dlouhodobé výstavy
 Barokní dílna rodu Jelínků
 26. listopadu 2015 otevřelo Muzeum Mladoboleslavska na boleslavském hradě 
 výstavu s názvem Barokní dílna rodu Jelínků. Návštěvníci zde mohou shlédnout 
 soubor dřevěných plastik zhotovených členy rodiny Jelínků pro sakrální pros-
 tory v Mladé Boleslavi a jejím blízkém okolí.
  
 Zejména díla Josefa Jiřího Jelínka a jeho synovce Martina Ignáce Jelínka zau-
 jímají velmi důležité místo na české barokní scéně. Svou formou se hlásí 
 k radikálnímu baroku braunovské dílny a stávají se tak pro nás dalšími zprost-
 ředkovateli tvarosloví berniniovského italského baroka. 
 Rodinný sochařský ateliér Jelínků, sídlící v nedalekých Kosmonosích, zde 
 pracuje od sedmdesátých let 17. století nepřetržitě až do počátku 19. století. 
 Svými osobitými sochařskými díly obsazují Jelínkové krajinné dominanty, de-
 korují obce a zdobí interiéry i exteriéry kostelních staveb nejen na Mladobo-
 leslavsku, ale i Jičínsku, Semilsku, Turnovsku či Liberecku. 
 Na výstavě je prezentována řezbářská virtuozita, kterou vložili do svých fi-
 gur světců a světic osef Jiří a Martin Ignác Jelínek. Najdeme zde však i práci
 samotného zakladatele dílny Václava Jelínka. Vzkříšený Kristus z roku 1697 
 je jedním z mála jeho dochovaných děl, a protože nese dokonce Václavovu
 signaturu, dá se pokládat za opravdový unikát. Boleslavští patrioti jistě uvítají 
 možnost spatřit obrovité plastiky andělů z jelínkovské dílny, které patřily k pů-
 vodnímu vybavení hlavního oltáře boleslavského kostela sv. Havla. Půvabný
 je také vystavený soubor drobných sošek Čtrnácti svatých Pomocníků zho-
 tovený pro kostel v Dobrovici a zapůjčený z depozitáře Biskupství litoměřic-
 kého. Téměř všechny plastiky jsou polychromované a zrestaurované. 
 


 
Plán akcí na rok 2016

Hlavní výstavní sál
Skauting pro život
100 let Junáka v Mladé Boleslavi
(24.2.-24.4.)

Historické motocykly
(30.4.-12.6.)

Čína
(21.6.-25.9.)

Listopady 
(8.10.-27.11.)

Svět kostiček - Lego
(3.12.-5.2. 2017)


Galerie na arkádě
Příběh bourání I.
náměstí Republiky a třída TGM
(23.2.-1.5.)

Úhel pohledu
absolventské práce žáků ZUŠ
(7.5.-3.7.)

Příběh bourání II.
náměstí Míru
(5.7.-4.9.)

Radouč známá i neznámá
(6.9.-2.10.)

Listopady
(8.10.-5.2. 2017)


Další akce
Muzejní noc
20.5.

Staročeský jarmark
10.9.

Den Středočeského kraje
28.10.

Putování k betlému
17.12.

 

© Muzeum Mladoboleslavska
Muzeum Mladoboleslavska, Hrad 1 - Staroměstské náměstí, Mladá Boleslav 293 01