Otevřeno denně 
 mimo pondělí
 květen - září  říjen - duben
 9-12, 13-17   9-12, 13-16

Vstupné
 plné 40,-Kč, snížené 20,-Kč
 herna s programem 30,-Kč
 dílny k výstavám 40,-Kč

Muzeum má
 bezbariérový přístup

 Mapa

 Napište nám
 
 najdete nás také
na Facebooku


 Muzeum Mladoboleslavska
je příspěvkovou organizací
Středočeského kraje
 
 
Dokumenty
  Zpráva o činnosti 
 

Další odkazy 

Statutární město
Mladá Boleslav


Informační centrum

Metalová cesta
Mladou Boleslaví


Vlastivědná společnost

WebringPolabí - muzea
 Seznam, Předchozí, Další, 
 Náhodně alt-webring.com
  
 Atlas Česka
 
  InfoČesko.cz


 TOPlist
  Aktualizováno 21.9. 2016
 
 na úvod   o muzeu  expozice   sbírky  výstavy   herna   pro školy  archiv   knihy   pobočky   kontakty  
 Výstavy
Radouč známá i neznámá
Radouč je cenným přírodním územím
s unikátním společenstvím živočichů
a rostlin. Pro svoji jedinečnost byla 
Radouč vyhlášena jako evropsky 
významná lokalita a její část jako ná-
rodní přírodní památka. Výstavu při-
pravil RNDr. Antonín Kůrka ve spo-
lupráci se ZO ČSOP Klenice.
6.9.-2.10. 2016 


 
 
Čína
Muzeum Mladoboleslavska připravilo
pro tento rok na letní měsíce další
unikátní výstavu z cyklu „Létem svě-
tem s muzeem“. 
Tentokrát se vypravíme až na daleký 
východ a společně nahlédneme kul-
turu a tradiční řemeslo staré Číny. 
Výstava byla připravena ve spolu-
práci s Národní Galerií v Praze, Se-
veročeským muzeem v Liberci a Ná-
rodním muzeem – Náprstkovým mu-
zeem asijských, afrických a americ-
kých kultur v Praze. 
21.6.-25.9. 2016 

  Dlouhodobá výstava
Barokní dílna rodu Jelínků
Na výstavě můžete shlédnout sou-
bor dřevěných plastik zhotovených 
členy rodiny Jelínků pro sakrální pros-
tory v Mladé Boleslavi a jejím blízkém 
okolí. Rodinný sochařský ateliér Je-
línků, sídlící v nedalekých Kosmono-
sích, zde pracoval od 70. let 17. sto-
letí nepřetržitě až do počátku 19. sto-
letí. Zejména díla Josefa Jiřího Je-
línka a jeho synovce Martina Ignáce
Jelínka zaujímají velmi důležité místo 
na české barokní scéně. 
Na výstavě však najdeme i práci sa-
motného zakladatele dílny Václava 
Jelínka. Vzkříšený Kristus pocháze-
jící z roku 1697, je jedním z mála jeho
dochovaných děl, a protože nese 
dokonce Václavovu signaturu, dá
se pokládat za opravdový unikát. 


 
 


  Portál do-muzea nabízí kompletní seznam všech muzeí a galerií na území
  české republiky. Stačí se zaregistrovat a ohodnotit navštívené muzeum. 
  www.do-muzea.cz
  


Archeologové Muzea Mladoboleslavska
se podíleli na přípravě
Naučné stezky na Chlumu
prohlédněte si všech deset zastavení
této stezky:

 Nepřevázka
Na hrádku
Chloumek
U dubu
Hradiště Švédské šance
Švédské šance - brána
Pilničky
Nad myslivnou
Zákouty
Nad Střelnicí


V muzejním obchodě můžete
koupit například tyto publikace:

Příběh bourání
texty a fotografie ke dvoum stejnojmenným
výstavám o Döbertově přestavbě
Mladé Boleslavi v 60. letech


Znáš své město?
aneb Cesta staletími
aktivní průvodce městem pro učitele
a jejich žáky či zvídavé rodiny
 
Pracovní listy (nejen) pro školy zahrnují 
drobné výtvarné, slohové a dějepisné 
úkoly týkající se nejstarších 
architektonických památek a regionální
 historie spjaté s Mladou Boleslaví. 
Dokreslujte, spojujte, doplňujte, foťte, 
porovnávejte, pište a vůbec tvořte
 – možná váš dnešní výzkum poslouží 
dalším generacím.
Boleslavica 2015
Vlastivědný sborník


Boleslavica 2014
Vlastivědný sborník


Boleslavica 2013
Vlastivědný sborník

Ve sborníku například najdete článek o nálezu
pokladu ze třicetileté války na katastru obce
Bukovno, nebo článek o bombardování Mladé
Boleslavi 9. května 1945 podložený dokumenty
z archivu Rudé armády. Podrobný obsah
čísla můžete shlédnout zde.

Boleslavica 2012
Vlastivědný sborník

Obnovený sborník Boleslavica přináší mimo řady
historických článků také výběrovou bibliografii
za léta 1990-2010. V článcích najdete např.
příspěvek o prvním mladoboleslavském biografu,
o jednom z prvních zdejších fotoateliérů, nebo
o nálezu stříbrných mincí a pečetidla z počátku
18. století. Podrobný obsah čísla najdete zde.


Václav František Rudolf
Staré obrázky boleslavské

Jak vypadala Mladá Boleslav v 50. a 60. letech
 19. století, jak se bydlelo, jak se lidé stravovali,
 jak se cestovalo dostavníky, kam chodili lidé
do hospůdek a jak se bavili? To všechno a mnohé
jiné najdete ve čtivé knize V. Fr. Rudolfa, která
vychází již ve třetím vydání

nabídku dalších knih si prohlédněte zde

© Muzeum Mladoboleslavska
Muzeum Mladoboleslavska, Hrad 1 - Staroměstské náměstí, Mladá Boleslav 293 01