Otevřeno denně 
 mimo pondělí
 květen - září  říjen - duben
 9-12, 13-17   9-12, 13-16

 Vstupné
 plné 40,-Kč, snížené 20,-Kč
 herna s programem 30,-Kč
 dílny k výstavám 40,-Kč

Muzeum má
 bezbariérový přístup

 Mapa

 Napište nám
 
 najdete nás také
na Facebooku


 Muzeum Mladoboleslavska
je příspěvkovou organizací
Středočeského kraje
 
 
Dokumenty
    Zpráva o činnosti 
 Plán činnosti - 2014

Další odkazy 

Statutární město
Mladá Boleslav


Informační centrum

Metalová cesta
Mladou Boleslaví


Vlastivědná společnost

 WebringPolabí - muzea
 Seznam, Předchozí, Další, 
 Náhodně alt-webring.com
  
 Atlas Česka
 
  InfoČesko.cz


 TOPlist
  Aktualizováno 18.9. 2014
 
 na úvod   o muzeu  expozice   sbírky  výstavy   herna   pro školy  archiv   knihy   pobočky   kontakty  
 Zveme Vás na přednášku
Římské umění a jeho moderní dějiny
Přednáškou s komentovanou prohlídkou
výstavy Antický Řím Vás provede
PhDr. P. Titz, PhD. z Ústavu pro klasickou 
archeologii FF UK.
24.9. 2014 od 17 hodin

 Výstavy
Antický Řím
V rámci dlouhodobého cyklu "Létem
světem s muzeem" jsme připravili
výstavu, která vás provede uměním
antického Říma. Na výstavě uvidíte
římské portréty z doby republiky i cí-
sařství, reliéfy, které kdysi zdobily
zahrady a domy bohatých Římanů
a také unikátní předměty z doby 
římské, které byly na našem území
nalezeny archeology. Vystaven tak
je i soubor předmětů z bohatého
hrobu nalezeného v Řepově.
Již tradičně je výstava doplněna také
interaktivní částí v Muzeionu ve 2. 
patře muzea.
Zde si můžete stáhnout pracovního
průvodce k celé výstavě.
7.6.-28.9. 2014Daniela Messiereurová - Obrazy
MgA. Daniela Messiereurová ve své
tvorbě tematicky vychází jednak z inte-
lektuálních prožitků studované literatury, 
výtvarně zpracovává některé myšlenky
Elliadeho, a zejména Starého a Nového 
zákona. Oslovuje ji ranně křesťanská 
symbolika, obdivuje architektonické tva-
rosloví středověkých chrámů, fascinuje ji
mysticismus a exaltovaná duchovnost, 
která dala vzniknout nejkrásnějším kate-
drálám. Z přírody bere si pak náměty 
zejména do svých posledních prací, kde 
zřetelně krystalizuje její fascinace světlem, 
s níž se setkáváme téměř od samých po-
čátků její tvorby.
9.9.-16.11. 2014

V muzejním obchodě můžete
koupit například tyto publikace:

Boleslavica 2013
Vlastivědný sborník

Ve sborníku například najdete článek o nálezu
pokladu ze třicetileté války na katastru obce
Bukovno, nebo článek o bombardování Mladé
Boleslavi 9. května 1945 podložený dokumenty
z archivu Rudé armády. Podrobný obsah
čísla můžete shlédnout zde.

Boleslavica 2012
Vlastivědný sborník

Obnovený sborník Boleslavica přináší mimo řady
historických článků také výběrovou bibliografii
za léta 1990-2010. V článcích najdete např.
příspěvek o prvním mladoboleslavském biografu,
o jednom z prvních zdejších fotoateliérů, nebo
o nálezu stříbrných mincí a pečetidla z počátku
18. století. Podrobný obsah čísla najdete zde.


Václav František Rudolf
Staré obrázky boleslavské

Jak vypadala Mladá Boleslav v 50. a 60. letech
 19. století, jak se bydlelo, jak se lidé stravovali,
 jak se cestovalo dostavníky, kam chodili lidé
do hospůdek a jak se bavili? To všechno a mnohé
jiné najdete ve čtivé knize V. Fr. Rudolfa, která
vychází již ve třetím vydání

nabídku dalších knih si prohlédněte zde

© Muzeum Mladoboleslavska
Muzeum Mladoboleslavska, Hrad 1 - Staroměstské náměstí, Mladá Boleslav 293 01