Otevřeno denně 
 mimo pondělí
 květen - září  říjen - duben
 9-12, 13-17   9-12, 13-16

Vstupné
 plné 40,-Kč, snížené 20,-Kč
 herna s programem 30,-Kč
 dílny k výstavám 40,-Kč

Muzeum má
 bezbariérový přístup

 Mapa

 Napište nám
 
 najdete nás také
na Facebooku


 Muzeum Mladoboleslavska
je příspěvkovou organizací
Středočeského kraje
 
 
Dokumenty
Smlouva o dílo na dodávku
a montáž "Letecké muzeum
- Interiéry" a 1. dodatek

2. dodatek ke smlouvě

    Zpráva o činnosti 
 Plán činnosti - 2015

Další odkazy 

Statutární město
Mladá Boleslav


Informační centrum

Metalová cesta
Mladou Boleslaví


Vlastivědná společnost

WebringPolabí - muzea
 Seznam, Předchozí, Další, 
 Náhodně alt-webring.com
  
 Atlas Česka
 
  InfoČesko.cz


 TOPlist
  Aktualizováno 26.11. 2015
 
 na úvod   o muzeu  expozice   sbírky  výstavy   herna   pro školy  archiv   knihy   pobočky   kontakty  
 Zveme Vás na vernisáž
Barokní dílna rodu Jelínků
Vystaven bude soubor dřevěných
plastik zhotovených členy rodiny
Jelínků pro sakrální prostory v Mla-
dé Boleslavi a jejím blízkém okolí.
Výstava bude slavnostně zahá-
jena ve čtvrtek 26. 11. v 16 hodin
v prostorách muzea na hradě.

 Výstavy
Historické cukrárny
Muzeum Mladoboleslavska ve spo-
lupráci s Letohrádkem Mitrovských 
v Brně zve na voňavou a sladkou 
výstavu. Návštěvníci se seznámí
s prostředím cukráren i prodejen 
cukrovinek za první republiky, na-
hlédnou do historie cukrářského 
řemesla a dozví se ledacos o his-
torii výroby čokolády, marcipánu,
zmrzliny či dortů. 
Cukrářská výstava pokračuje i v
Muzeionu ve 2. patře boleslavské-
ho hradu, kde je pozornost soust-
ředěna na historii mladoboleslavs-
kých cukrářství. 
14.11. 2015 - 3.1. 2016Průvodce prvorepublikovou 
Boleslaví
Fotografická výstava vás provede
městem za první republibliky, tedy
v letech 1918-1938.
Průvodce Boleslaví je rozvržen po
jednotlivých čtvrtích a je pojat jako 
koláž dobových fotografií a novi-
nových výstřižků, které zachycují 
nejen podoby tehdejšího města, 
ale i zajímavé události s konkrétní-
mi místy spojené.
3.11. 2015-3.1. 2016


  Portál do-muzea nabízí kompletní seznam všech muzeí a galerií na území
  české republiky. Stačí se zaregistrovat a ohodnotit navštívené muzeum. 
  www.do-muzea.cz
  Více o novém portálu a soutěži pro návštěvníky


Archeologové Muzea Mladoboleslavska
se podíleli na přípravě
Naučné stezky na Chlumu
prohlédněte si všech deset zastavení
této stezky:

 Nepřevázka
Na hrádku
Chloumek
U dubu
Hradiště Švédské šance
Švédské šance - brána
Pilničky
Nad myslivnou
Zákouty
Nad Střelnicí


V muzejním obchodě můžete
koupit například tyto publikace:

Boleslavica 2014
Vlastivědný sborník


Boleslavica 2013
Vlastivědný sborník

Ve sborníku například najdete článek o nálezu
pokladu ze třicetileté války na katastru obce
Bukovno, nebo článek o bombardování Mladé
Boleslavi 9. května 1945 podložený dokumenty
z archivu Rudé armády. Podrobný obsah
čísla můžete shlédnout zde.

Boleslavica 2012
Vlastivědný sborník

Obnovený sborník Boleslavica přináší mimo řady
historických článků také výběrovou bibliografii
za léta 1990-2010. V článcích najdete např.
příspěvek o prvním mladoboleslavském biografu,
o jednom z prvních zdejších fotoateliérů, nebo
o nálezu stříbrných mincí a pečetidla z počátku
18. století. Podrobný obsah čísla najdete zde.


Václav František Rudolf
Staré obrázky boleslavské

Jak vypadala Mladá Boleslav v 50. a 60. letech
 19. století, jak se bydlelo, jak se lidé stravovali,
 jak se cestovalo dostavníky, kam chodili lidé
do hospůdek a jak se bavili? To všechno a mnohé
jiné najdete ve čtivé knize V. Fr. Rudolfa, která
vychází již ve třetím vydání

nabídku dalších knih si prohlédněte zde

© Muzeum Mladoboleslavska
Muzeum Mladoboleslavska, Hrad 1 - Staroměstské náměstí, Mladá Boleslav 293 01