Otevřeno denně 
 mimo pondělí
 květen - září  říjen - duben
 9-12, 13-17   9-12, 13-16

 Vstupné
 plné 40,-Kč, snížené 20,-Kč
 herna s programem 30,-Kč
 dílny k výstavám 40,-Kč

Muzeum má
 bezbariérový přístup

 Mapa

 Napište nám
 
 najdete nás také
na Facebooku


 Muzeum Mladoboleslavska
je příspěvkovou organizací
Středočeského kraje
 
 
Dokumenty
    Zpráva o činnosti 
 Plán činnosti - 2014

Další odkazy 

Statutární město
Mladá Boleslav


Informační centrum

Metalová cesta
Mladou Boleslaví


Vlastivědná společnost

 WebringPolabí - muzea
 Seznam, Předchozí, Další, 
 Náhodně alt-webring.com
  
 Atlas Česka
 
  InfoČesko.cz


 TOPlist
  Aktualizováno 17.4. 2014
 
 na úvod   o muzeu  expozice   sbírky  výstavy   herna   pro školy  archiv   knihy   pobočky   kontakty  
 Výstavy
Fenomén rozhlas
Minulý rok uplynulo devadesát let od po-
čátku vysílání státního rozhlasu. Ve spo-
lupráci s Národním technickým muzeem
a soukromými sběrateli jsme připravili
výstavu připomínající nejen počátky vy-
sílání, ale také podobu starých rozhlaso-
vých příjimačů, zvláště pak tzv. krystalek,
které bylo možné vyrábět i podomácku,
což naši předchůdci také často činili.
5.4.-25.5. 2014

 
Daily Inspirations
fotografie Kateřiny Bíbrlíkové
Výstava fotografií mladé autorky
probíhá v prostorách Galerie na
arkádě Muzea Mladoboleslavska.
25.3.-1.6. 2014


 Čas postní a velikonoční
Výstava v salonku na arkádě přiblíží
Velikonoce nejen z pohledu lidových
tradic a zvyků, ale i z pohledu křes-
ťanské církve a jejích nejvýznamněj-
ších svátků připomínajících ukřižování
a zmrtvýchvstání Ježíše Krista.
K výstavě probíhají stejnojmenné zvy-
koslovné dílny pro školáky. Děti čeká
nejen komentovaná prohlídka výstavy,
ale také mnoho interakcí, díky nimž se
seznámí s významem velikonočních
svátků a původem mnoha zvyků a
tradic. Zde jsou ke stažení materiály, 
se kterými děti pracují:
Pracovní listy pro malé
Pracovní listy pro zvídavé
Výstava potrvá do 21.4. 2014

 Film z dílen

 Zveme Vás
Velikonoční dílna
Přijďte si vyrobit kraslice nebo figurky
z lýka a šustí. V Muzeu Mladoboleslav-
ska od 14,00 do 17,30 hodin.
Děti do 12 let s doprovodem. 
Cena dílny je 40,-Kč
17.4. 2014

 Vlastivědná společnost Mladoboleslavska pořádá 23. dubna 2014 přednášku
 Geologické a geomorfologické zajímavosti v údolí Zábrdky a Mohelky
 Přednášet bude Mgr. Dominik Rubáš, mimo jiné autor knížky Krásy neživé
 přírody v Podještědí. Přednáška se uskuteční v prostorách Muzea Mladobo-
 leslavska na hradě, od 16 hodin.
V muzeu koupíte

Boleslavica 2013
Vlastivědný sborník

Ve sborníku například najdete článek o nálezu
pokladu ze třicetileté války na katastru obce
Bukovno, nebo článek o bombardování Mladé
Boleslavi 9. května 1945 podložený dokumenty
z archivu Rudé armády. Podrobný obsah
čísla můžete shlédnout zde.

Boleslavica 2012
Vlastivědný sborník

Obnovený sborník Boleslavica přináší mimo řady
historických článků také výběrovou bibliografii
za léta 1990-2010. V článcích najdete např.
příspěvek o prvním mladoboleslavském biografu,
o jednom z prvních zdejších fotoateliérů, nebo
o nálezu stříbrných mincí a pečetidla z počátku
18. století. Podrobný obsah čísla najdete zde.


Václav František Rudolf
Staré obrázky boleslavské

Jak vypadala Mladá Boleslav v 50. a 60. letech
 19. století, jak se bydlelo, jak se lidé stravovali,
 jak se cestovalo dostavníky, kam chodili lidé
do hospůdek a jak se bavili? To všechno a mnohé
jiné najdete ve čtivé knize V. Fr. Rudolfa, která
vychází již ve třetím vydání

nabídku dalších knih si prohlédněte zde

Historické zajímavosti  
Poklady Mladoboleslavska
Stejnojmenná výstava probíhající
od 5.10. do 17.11. 2013 už sice skončila,
ale na některé exponáty se můžete
podívat ještě na této 
výstavě virtuální.


Hrnec plný stříbra

Nádoba s mincemi ze třicetileté války

Podvržené mince vládců Říma a skutečný
nález zlatého solidu císaře Lea I.

Poklad z roku 999

Poklad Žida Meira

Sekeromat náčelníka z doby bronzové

Tolary ze Železné ulice

Zbraně bojovníků doby bronzové

Zlaté ozdoby z Nové Telibi i odjinud
© Muzeum Mladoboleslavska
Muzeum Mladoboleslavska, Hrad 1 - Staroměstské náměstí, Mladá Boleslav 293 01