Otevřeno denně 
 mimo pondělí
 květen - září  říjen - duben
 9-12, 13-17   9-12, 13-16

 Vstupné
 plné 40,-Kč, snížené 20,-Kč
 herna s programem 30,-Kč
 dílny k výstavám 40,-Kč

Muzeum má
 bezbariérový přístup

 Mapa

 Napište nám
 
 najdete nás také
na Facebooku


 Muzeum Mladoboleslavska
je příspěvkovou organizací
Středočeského kraje
 
 
Dokumenty
    Zpráva o činnosti 
 Plán činnosti - 2014

Další odkazy 

Statutární město
Mladá Boleslav


Informační centrum

Metalová cesta
Mladou Boleslaví


Vlastivědná společnost

 WebringPolabí - muzea
 Seznam, Předchozí, Další, 
 Náhodně alt-webring.com
  
 Atlas Česka
 
  InfoČesko.cz


 TOPlist
  Aktualizováno 9.10. 2014
 
 na úvod   o muzeu  expozice   sbírky  výstavy   herna   pro školy  archiv   knihy   pobočky   kontakty  
 Muzeum Mladoboleslavska hledá pracovníka na pozici:
 vedoucí Leteckého muzea Metoděje Vlacha v Mladé Boleslavi
 Pravděpodobný termín nástupu: 1.1.2015
 Zájemci se mohou přihlásit na adrese: Muzeum Mladoboleslavska, 
 Staroměstské nám. 1, 293 80 Mladá Boleslav;
 tel. 326 325 616 nebo 326 322 542; e-mail: info@muzeum-mb.cz.
 Obsahové náležitosti přihlášky a požadavky


 Záměr pronájmu plochy pro umístění kavárny v Leteckém muzeu M. Vlacha


 Výstavy
Jan Krouský
rolník a vlastenec (1814-1876)
Výstava ke 200. výročí narození význam-
ného představitele národního obrození na
Mladoboleslavsku. Výstava připomene
životní dráhu Jana Krouského, stejně jako
nemalé zásluhy o hospodářský a kulturní
rozvoj zdejšího regionu. Část výstavy
je věnována také politické činnosti Jana
Krouského.
7.10.-9.11. 2014


Daniela Messiereurová - Obrazy
MgA. Daniela Messiereurová ve své
tvorbě tematicky vychází jednak z inte-
lektuálních prožitků studované literatury, 
výtvarně zpracovává některé myšlenky
Elliadeho, a zejména Starého a Nového 
zákona. Oslovuje ji ranně křesťanská 
symbolika, obdivuje architektonické tva-
rosloví středověkých chrámů, fascinuje ji
mysticismus a exaltovaná duchovnost, 
která dala vzniknout nejkrásnějším kate-
drálám. Z přírody bere si pak náměty 
zejména do svých posledních prací, kde 
zřetelně krystalizuje její fascinace světlem, 
s níž se setkáváme téměř od samých po-
čátků její tvorby.
9.9.-16.11. 2014
 Připravujeme
Oasis Parva
Tematická výstava a přednáška o archeo-
logických nálezech v egyptské západní 
poušti. Přednáší PhDr. P. Titz, PhD.
z Ústavu klasické archeologie FF UK Pra-
ha. Výstava se koná ve dnech 22.10.
až 22.11. 2014. Na přednášku Vás
zveme 4.11. 2014 v 17 hodin. 

Archeologové Muzea Mladoboleslavska
se podíleli na přípravě
Naučné stezky na Chlumu
prohlédněte si všech deset zastavení
této stezky:

 Nepřevázka
Na hrádku
Chloumek
U dubu
Hradiště Švédské šance
Švédské šance - brána
Pilničky
Nad myslivnou
Zákouty
Nad Střelnicí


V muzejním obchodě můžete
koupit například tyto publikace:

Boleslavica 2013
Vlastivědný sborník

Ve sborníku například najdete článek o nálezu
pokladu ze třicetileté války na katastru obce
Bukovno, nebo článek o bombardování Mladé
Boleslavi 9. května 1945 podložený dokumenty
z archivu Rudé armády. Podrobný obsah
čísla můžete shlédnout zde.

Boleslavica 2012
Vlastivědný sborník

Obnovený sborník Boleslavica přináší mimo řady
historických článků také výběrovou bibliografii
za léta 1990-2010. V článcích najdete např.
příspěvek o prvním mladoboleslavském biografu,
o jednom z prvních zdejších fotoateliérů, nebo
o nálezu stříbrných mincí a pečetidla z počátku
18. století. Podrobný obsah čísla najdete zde.


Václav František Rudolf
Staré obrázky boleslavské

Jak vypadala Mladá Boleslav v 50. a 60. letech
 19. století, jak se bydlelo, jak se lidé stravovali,
 jak se cestovalo dostavníky, kam chodili lidé
do hospůdek a jak se bavili? To všechno a mnohé
jiné najdete ve čtivé knize V. Fr. Rudolfa, která
vychází již ve třetím vydání

nabídku dalších knih si prohlédněte zde

© Muzeum Mladoboleslavska
Muzeum Mladoboleslavska, Hrad 1 - Staroměstské náměstí, Mladá Boleslav 293 01