Otevřeno denně 
 mimo pondělí
 květen - září  říjen - duben
 9-12, 13-17   9-12, 13-16

Vstupné
 plné 40,-Kč, snížené 20,-Kč
 herna s programem 30,-Kč
 dílny k výstavám 40,-Kč

Muzeum má
 bezbariérový přístup

 Mapa

 Napište nám
 
 najdete nás také
na Facebooku


 Muzeum Mladoboleslavska
je příspěvkovou organizací
Středočeského kraje
 
 
Dokumenty
Smlouva o dílo na dodávku
a montáž "Letecké muzeum
- Interiéry" a 1. dodatek

2. dodatek ke smlouvě

    Zpráva o činnosti 
 Plán činnosti - 2015

Další odkazy 

Statutární město
Mladá Boleslav


Informační centrum

Metalová cesta
Mladou Boleslaví


Vlastivědná společnost

WebringPolabí - muzea
 Seznam, Předchozí, Další, 
 Náhodně alt-webring.com
  
 Atlas Česka
 
  InfoČesko.cz


 TOPlist
  Aktualizováno 21.5. 2015
 
 na úvod   o muzeu  expozice   sbírky  výstavy   herna   pro školy  archiv   knihy   pobočky   kontakty  
 Od dubna 2015 je otevřena nová pobočka Muzea Mladoboleslavska - 
 Letecké muzeum Metoděje Vlacha. (www.lmmv.cz, tel. 326 211 080)


  Zveme Vás


 V Muzeu Mladoboleslavska a v nově otevřeném Leteckém muzeu Metoděje 
 Vlacha, které je jeho součástí, bude letos program zaměřen na leteckou
 tematiku. Úvod Muzejní noci na nádvoří mladoboleslavského hradu bude 
 určen především rodinám a dětským návštěvníkům. Přijďte se podívat, co se 
 skrývá pod názvy atrakcí, jako je „létající kolotoč, vlaštovky rekordma-
 nky, Tleskačovo létání, hračkářská dílna či padáček se sladkým 
 vzkazem“.
 Do 19:45 se též můžete patřičně vybavit na „nebeskou poštu“, tak abyste 
 stihli její hromadný odlet ve 20:00 na hradní baště. Od 19:00 do 23:00 bude pro
 návštěvníky hradu připravena výstava leteckých modelů Model Klubu Mladá 
 Boleslav. Ve 20:30 přiletí na hrad „překvapení z nebe“ a večer vyvrcholí 
 koncertem pražské kapely Sunny Swing trio. 
 Po celou dobu Muzejní noci budou otevřeny jak stálé expozice Muzea Mladobo-
 leslavska, tak i aktuální výstavy.
 V muzejní herně (Muzeionu) možná zahlédnete i sami sebe na fotografiích 
 a filmech z uplynulých Muzejních nocí. Stejně jako v loňském roce se i tentokrát
 budou moci návštěvníci bezplatně svézt po městě historickým autobusem Ško-
 da 706 RTO, a to po trase Škoda Muzeum – Staroměstské náměstí – Letecké
 muzeum a zpět, vždy v půlhodinových intervalech.
 Akční návštěvníci, kteří během letošní Muzejní noci navštíví všech šest mlado-
 boleslavských muzeí a galerií a zodpoví zde jednu otázku, budou po odevzdání 
 soutěžního kupónu na pokladně kteréhokoliv muzea zařazeni do slosování 
 o ceny. Vyhlášení proběhne ve středu 27. 5. 2015 - sledujte webové stránky
 Muzea Mladoboleslavska. 
 Program muzejní noci na hradě stručně a přehledně:
 19.00 zahájení 
 19.00-21.30 atrakce a soutěže pro děti
 19.00-23.00 výstava leteckých modelů
 20.00 nebeská pošta
 20.30 překvapení z nebe
 21.30 koncert kapely Sunny Swing Trio
 
  Výstavy
Bombardování Mladé Bo-
leslavi a květen 1945
Letos si připomínáme výročí tra-
gické události, která na konci 
druhé světové války přinesla 
městu nečekané utrpení. Nálet 
na Mladou Boleslav dne 9. 5.
1945 si vyžádal na 500 obětí, 
z toho téměř 150 obyvatel 
města a jeho okolí.
21.4.-14.6. 2015 


Zvířetice
Zřícenina hradu Zvířetice je oblí-
beným výletním cílem a přiroze-
nou dominantou údolí Jizery. 
Na výstavě Vám chceme při-
blížit jednak stručnou historii 
hradu a především pak velké
množství obrazového mate-
riálu, na kterém jsou zachyceny 
proměny podob hradu od po-
čátku 19. století až po součas-
nost.
Vystavené grafiky, pohlednice 
a fotografie pocházejí ze sbírek
muzea, ze soukromých sbírek
a část byla zapůjčena také ze
sbírky Národního památkového
ústavu, územního odborného
pracoviště středních Čech 
v Praze. 
7.4.-28.6. 2015
 
 
  Portál do-muzea nabízí kompletní seznam všech muzeí a galerií na území
  české republiky. Stačí se zaregistrovat a ohodnotit navštívené muzeum. 
  www.do-muzea.cz
  Více o novém portálu a soutěži pro návštěvníky


Archeologové Muzea Mladoboleslavska
se podíleli na přípravě
Naučné stezky na Chlumu
prohlédněte si všech deset zastavení
této stezky:

 Nepřevázka
Na hrádku
Chloumek
U dubu
Hradiště Švédské šance
Švédské šance - brána
Pilničky
Nad myslivnou
Zákouty
Nad Střelnicí


V muzejním obchodě můžete
koupit například tyto publikace:

Boleslavica 2014
Vlastivědný sborník


Boleslavica 2013
Vlastivědný sborník

Ve sborníku například najdete článek o nálezu
pokladu ze třicetileté války na katastru obce
Bukovno, nebo článek o bombardování Mladé
Boleslavi 9. května 1945 podložený dokumenty
z archivu Rudé armády. Podrobný obsah
čísla můžete shlédnout zde.

Boleslavica 2012
Vlastivědný sborník

Obnovený sborník Boleslavica přináší mimo řady
historických článků také výběrovou bibliografii
za léta 1990-2010. V článcích najdete např.
příspěvek o prvním mladoboleslavském biografu,
o jednom z prvních zdejších fotoateliérů, nebo
o nálezu stříbrných mincí a pečetidla z počátku
18. století. Podrobný obsah čísla najdete zde.


Václav František Rudolf
Staré obrázky boleslavské

Jak vypadala Mladá Boleslav v 50. a 60. letech
 19. století, jak se bydlelo, jak se lidé stravovali,
 jak se cestovalo dostavníky, kam chodili lidé
do hospůdek a jak se bavili? To všechno a mnohé
jiné najdete ve čtivé knize V. Fr. Rudolfa, která
vychází již ve třetím vydání

nabídku dalších knih si prohlédněte zde

© Muzeum Mladoboleslavska
Muzeum Mladoboleslavska, Hrad 1 - Staroměstské náměstí, Mladá Boleslav 293 01