Otevřeno denně 
 mimo pondělí
 květen - září  říjen - duben
 9-12, 13-17   9-12, 13-16

Vstupné
 plné 40,-Kč, snížené 20,-Kč
 herna s programem 30,-Kč
 dílny k výstavám 40,-Kč

Muzeum má
 bezbariérový přístup

 Mapa

 Napište nám
 
 najdete nás také
na Facebooku


 Muzeum Mladoboleslavska
je příspěvkovou organizací
Středočeského kraje
 
 
Dokumenty
    Zpráva o činnosti 
 Plán činnosti - 2015

Další odkazy 

Statutární město
Mladá Boleslav


Informační centrum

Metalová cesta
Mladou Boleslaví


Vlastivědná společnost

 WebringPolabí - muzea
 Seznam, Předchozí, Další, 
 Náhodně alt-webring.com
  
 Atlas Česka
 
  InfoČesko.cz


 TOPlist
  Aktualizováno 25.3. 2015
 
 na úvod   o muzeu  expozice   sbírky  výstavy   herna   pro školy  archiv   knihy   pobočky   kontakty  
 Upozorňujeme návštěvníky, že o víkendu 4. a 5. dubna bude muzeum
 uzavřeno. Na nádvoří bude prováděn prořez stromů a hrozilo by ne-
 bezpečí úrazu. Děkujeme za pochopení. 


 Výstavy
Volte správný velocipéd!
Výstava historických bicyklů při-
pravená ve spolupráci s Národním
technickým muzeem, Muzeem
města Mnichovo Hradiště, Muze-
em Bakovska, Archivem společ-
nosti Škoda Auto a soukromými
sběrateli.
14.2.-12.4. 2015
 


Foto sapiens
fotografie Petra Jílka
Všední život občanů Česko-
slovenska v 80. letech 20. století.
14.2.-5.4. 2015
 Projekty pro školy
 Muzeum Mladoboleslavska vyhlašuje literární soutěž Příběh fotografie
 v kategoriích 12 - 14 let a 15 - 20 let. Jedná se o literární zpracování něk-
 teré z fotografií Petra Jílka (výstava Foto sapiens) v podobě vypravování
 či fejetonu v rozsahu cca 150 - 200 slov (mladší žáci) a 250 - 300 slov 
 (starší žáci). Na literárně zachycené okamžiky před či po stisknutí spouště 
 autorova fotoaparátu se budeme těšit od poloviny února do 1. dubna.
 Za Vaši školu je možné zasílat vždy 10 nejlepších prací z každé kategorie
 na mailovou adresu alice.karbanova@muzeum-mb.cz, či je odevzdat přímo 
 na pokladnu muzea.
 Nejúspěšnější účastníci budou 11.4. pozváni na mladoboleslavský hrad na
 veřejné předčítání a budou oceněni fotografií z uvedené výstavy dle vlast-
 ního výběru s podpisem a věnováním autora. Odkaz na stránky Petra Jílka.

Znáš své město?
Muzeum Mladoboleslavska na-
bízí terénní pátrací hru pro školy
po Mladé Boleslavi. Název napo-
vídá, že se žáci na vycházce 
hravou formou seznámí se zají-
mavostmi a stručnou historií ně-
kolika staveb především na Sta-
rém městě. Program vyžaduje 
větší časovou dotaci (cca 2 hod.) 
a je určen žákům od třetích do 
devátých tříd ZŠ a nižším roč-
níkům osmiletých gymnázií.
Program bude probíhat v březnu
a dubnu 2015. Objednat se mů-
žete na tel. 326 325 616
Dotazník pro pedagogy
Archeologové Muzea Mladoboleslavska
se podíleli na přípravě
Naučné stezky na Chlumu
prohlédněte si všech deset zastavení
této stezky:

 Nepřevázka
Na hrádku
Chloumek
U dubu
Hradiště Švédské šance
Švédské šance - brána
Pilničky
Nad myslivnou
Zákouty
Nad Střelnicí


V muzejním obchodě můžete
koupit například tyto publikace:

Boleslavica 2014
Vlastivědný sborník


Boleslavica 2013
Vlastivědný sborník

Ve sborníku například najdete článek o nálezu
pokladu ze třicetileté války na katastru obce
Bukovno, nebo článek o bombardování Mladé
Boleslavi 9. května 1945 podložený dokumenty
z archivu Rudé armády. Podrobný obsah
čísla můžete shlédnout zde.

Boleslavica 2012
Vlastivědný sborník

Obnovený sborník Boleslavica přináší mimo řady
historických článků také výběrovou bibliografii
za léta 1990-2010. V článcích najdete např.
příspěvek o prvním mladoboleslavském biografu,
o jednom z prvních zdejších fotoateliérů, nebo
o nálezu stříbrných mincí a pečetidla z počátku
18. století. Podrobný obsah čísla najdete zde.


Václav František Rudolf
Staré obrázky boleslavské

Jak vypadala Mladá Boleslav v 50. a 60. letech
 19. století, jak se bydlelo, jak se lidé stravovali,
 jak se cestovalo dostavníky, kam chodili lidé
do hospůdek a jak se bavili? To všechno a mnohé
jiné najdete ve čtivé knize V. Fr. Rudolfa, která
vychází již ve třetím vydání

nabídku dalších knih si prohlédněte zde

© Muzeum Mladoboleslavska
Muzeum Mladoboleslavska, Hrad 1 - Staroměstské náměstí, Mladá Boleslav 293 01