Otevřeno denně 
 mimo pondělí
 květen - září  říjen - duben
 9-12, 13-17   9-12, 13-16

Vstupné
 plné 40,-Kč, snížené 20,-Kč
 herna s programem 30,-Kč
 dílny k výstavám 40,-Kč

Muzeum má
 bezbariérový přístup

 Mapa

 Napište nám
 
 najdete nás také
na Facebooku


 Muzeum Mladoboleslavska
je příspěvkovou organizací
Středočeského kraje
 
 
Dokumenty
  Zpráva o činnosti 
 

Další odkazy 

Statutární město
Mladá Boleslav


Informační centrum

Metalová cesta
Mladou Boleslaví


Vlastivědná společnost

WebringPolabí - muzea
 Seznam, Předchozí, Další, 
 Náhodně alt-webring.com
  
 Atlas Česka
 
  InfoČesko.cz


 TOPlist
  Aktualizováno 23.5. 2016
 
 na úvod   o muzeu  expozice   sbírky  výstavy   herna   pro školy  archiv   knihy   pobočky   kontakty  
 Výstavy
Historické motocykly
Muzeum Mladoboleslavska připravilo 
lahůdku pro milovníky historických 
motocyklů československé pováleč-
né výroby. 
Vystavena bude kolekce motocyklů 
ze sbírek Národního technického mu-
zea a soukromých sběratelů.
K vidění bude například legendární
Jawa 250 pérák, prototyp Jawa 
Athena, či unikátní  kapotovaná Ja-
wa 50 mustang určená pro vývoz do 
Anglie. Návštěvníci budou seznámeni 
také s historií a vývojem obou Česko-
slovenských motocyklových závodů. 
30.4.-12.6. 2016


 
Úhel pohledu
výstava prací absolventů ZUŠ
Jak již napovídá název výstavy, jedná 
se o individuální práce s vlastním výt-
varným pohledem na věc. Pracovali na
nich starší studenti výtvarného oboru
a zejména žáci, kteří končí první nebo 
druhý stupeň výtvarného vzdělávání 
na ZUŠ, řada z nich se hlásí na výt-
varné a uměleckoprůmyslové školy.
7.5.-3.7. 2016 Dlouhodobá výstava
Barokní dílna rodu Jelínků
Na výstavě můžete shlédnout soubor
dřevěných plastik zhotovených členy
rodiny Jelínků pro sakrální prostory v 
Mladé Boleslavi a jejím blízkém okolí.
Rodinný sochařský ateliér Jelínků, síd-
lící v nedalekých Kosmonosích, zde 
pracoval od 70. let 17. století nepřetr-
žitě až do počátku 19. století. 
Zejména díla Josefa Jiřího Jelínka a je-
ho synovce Martina Ignáce Jelínka 
zaujímají velmi důležité místo na české 
barokní scéně. 
Na výstavě však najdeme i práci sa-
motného zakladatele dílny Václava Je-
línka. Vzkříšený Kristus z roku 1697
je jedním z mála jeho dochovaných děl, 
a protože nese dokonce Václavovu 
signaturu, dá se pokládat za opravdový
unikát. 

Programy pro školy
Znáš své město? 
aneb Cesta staletími
Vzdělávací program pro žáky od 4. tříd
je zaměřený na nejstarší historii Mladé 
Boleslavi a probíhá formou dobrodružně 
laděné procházky po městě.
„Cesta mezi staletími“ tak žákům nená-
silnou formou ukazuje nejstarší kořeny 
města a pomáhá jim pochopit, že Boles-
lav není jen městem automobilů a že prů-
myslu, který město proslavil, předchá-
zela mnohem starší a neméně zajímavá
historie. 
Výklad názorně ilustrují autentické ná-
lezy a artefakty, které s historií daného
místa přímo souvisejí.
Objednávky programů na tel. čísle
326 325 616

Znáš své město? 
aneb Boleslavské -ismy
Druhý díl  programu Znáš své město
se zabývá architektonickými slohy 
přelomu19. a 20. století opět v návaz-
nosti na regionální historii.
Program je možné navštívit i bez před-
chozího absolvování "Cesty staletími" 
a je určen žákům od 5. tříd výše. 


 
 


  Portál do-muzea nabízí kompletní seznam všech muzeí a galerií na území
  české republiky. Stačí se zaregistrovat a ohodnotit navštívené muzeum. 
  www.do-muzea.cz
  Více o novém portálu a soutěži pro návštěvníky


Archeologové Muzea Mladoboleslavska
se podíleli na přípravě
Naučné stezky na Chlumu
prohlédněte si všech deset zastavení
této stezky:

 Nepřevázka
Na hrádku
Chloumek
U dubu
Hradiště Švédské šance
Švédské šance - brána
Pilničky
Nad myslivnou
Zákouty
Nad Střelnicí


V muzejním obchodě můžete
koupit například tyto publikace:

Boleslavica 2015
Vlastivědný sborník


Boleslavica 2014
Vlastivědný sborník


Boleslavica 2013
Vlastivědný sborník

Ve sborníku například najdete článek o nálezu
pokladu ze třicetileté války na katastru obce
Bukovno, nebo článek o bombardování Mladé
Boleslavi 9. května 1945 podložený dokumenty
z archivu Rudé armády. Podrobný obsah
čísla můžete shlédnout zde.

Boleslavica 2012
Vlastivědný sborník

Obnovený sborník Boleslavica přináší mimo řady
historických článků také výběrovou bibliografii
za léta 1990-2010. V článcích najdete např.
příspěvek o prvním mladoboleslavském biografu,
o jednom z prvních zdejších fotoateliérů, nebo
o nálezu stříbrných mincí a pečetidla z počátku
18. století. Podrobný obsah čísla najdete zde.


Václav František Rudolf
Staré obrázky boleslavské

Jak vypadala Mladá Boleslav v 50. a 60. letech
 19. století, jak se bydlelo, jak se lidé stravovali,
 jak se cestovalo dostavníky, kam chodili lidé
do hospůdek a jak se bavili? To všechno a mnohé
jiné najdete ve čtivé knize V. Fr. Rudolfa, která
vychází již ve třetím vydání

nabídku dalších knih si prohlédněte zde

© Muzeum Mladoboleslavska
Muzeum Mladoboleslavska, Hrad 1 - Staroměstské náměstí, Mladá Boleslav 293 01