Otevřeno denně 
 mimo pondělí
 květen - září  říjen - duben
 9-12, 13-17   9-12, 13-16

 Vstupné
 plné 40,-Kč, snížené 20,-Kč
 herna s programem 30,-Kč
 dílny k výstavám 40,-Kč

Muzeum má
 bezbariérový přístup

 Mapa

 Napište nám
 
 najdete nás také
na Facebooku


 Muzeum Mladoboleslavska
je příspěvkovou organizací
Středočeského kraje
 
 
Dokumenty
    Zpráva o činnosti 
 Plán činnosti - 2014

Další odkazy 

Statutární město
Mladá Boleslav


Informační centrum

Metalová cesta
Mladou Boleslaví


Vlastivědná společnost

 WebringPolabí - muzea
 Seznam, Předchozí, Další, 
 Náhodně alt-webring.com
  
 Atlas Česka
 
  InfoČesko.cz


 TOPlist
  Aktualizováno 8.8. 2014
 
 na úvod   o muzeu  expozice   sbírky  výstavy   herna   pro školy  archiv   knihy   pobočky   kontakty  
 Probíhající výstavy
Antický Řím
V rámci dlouhodobého cyklu "Létem
světem s muzeem" jsme připravili
výstavu, která vás provede uměním
antického Říma. Na výstavě uvidíte
římské portréty z doby republiky i cí-
sařství, reliéfy, které kdysi zdobily
zahrady a domy bohatých Římanů
a také unikátní předměty z doby 
římské, které byly na našem území
nalezeny archeology. Vystaven tak
je i soubor předmětů z bohatého
hrobu nalezeného v Řepově.
Již tradičně je výstava doplněna také
interaktivní částí v Muzeionu ve 2. 
patře muzea.
Zde si můžete stáhnout pracovního
průvodce k celé výstavě.
7.6.-28.9. 2014

 
 Tip na výlet s dětmi 
 V Muzeionu ve 2. patře boleslavského hradu si pomocí nejrůznějších skládaček 
 a hlavolamů můžete vyzkoušet znalost římských číslic, základní fakta o nejzná-
 mějších římských císařích, o rozvrstvení římské společnosti či o významu zná-
 mých rčení pocházejících z této doby. Stavebnice a modely Vám umožní poznat 
 římské technologie a umění. Přijďte si tedy poskládat římskou mozaiku, postavit 
 klenutý oblouk bez použití malty či usadit císaře i otroka na to správné místo v 
 Koloseu. 


Mladoboleslavské válečné album
Potom, co v několika vlnách odvodů, 
které byly započaty všeobecnou mobi-
lizací, odešly tisícovky mužů na frontu,
zůstaly v zázemí měst a vsí ženy, děti, 
staří lidé a vojenské služby neschopní. 
Jejich život nebyl jen plný strachu o blí-
zké, ale v pozdějších letech války i kaž-
dodenním bojem o zajištění různých ži-
votních potřeb. Podkladem výstavy jsou
tři alba, která v průběhu let 1914-1918
vytvořil majitel jedné místní drogerie, pan
Milán Ponec. Všechna alba postupně 
naplnil výstřižky, plakáty, letáky a pře-
devším fotografiemi, které velice vým-
luvně ukazují různé aspekty života v
Mladé Boleslavi ve válečném období. 
3.6.-6.9. 2014

 
 Připravujeme
Staročeský jarmark
6. září 2014 se bude na nádvoří hradu 
konat tradiční staročeský jarmark. 
Již nyní zveme prodejce k účasti na 
něm. Vždy se snažíme, aby jarmark 
byl především ukázkou lidové doved-
nosti a lidových řemesel a proto uví-
táme, jestliže budete moci předvádět
výrobu svého zboží.
K prodeji a převádění vám nabízíme
zapůjčení stánku, žádný pplatek za 
zapůjčení ani za stánkové místo nepo-
žadujeme. Z organizačních důvodů je 
však potřebné přihlásit se nejpozději 
do 20. srpna. Přihlášky je možné za-
sílat na adresu muzea, nebo na e-mail
miluse.laurynova@muzeum-mb.cz
 
Nepřehlédněte

Archiv Matouše Konečného na webu
Muzeum Mladoboleslavska a Jednota
bratrská spravují internetové stránky
věnované nálezu archivu biskupa
 Jednoty bratrské v předbělohorské
době Matouše Konečného.
Archiv čítající okolo 600 dokumentů
byl nalezen v roce 2006 v areálu
rekonstruovaného kláštera na Karmeli.



V muzeu koupíte

Boleslavica 2013
Vlastivědný sborník

Ve sborníku například najdete článek o nálezu
pokladu ze třicetileté války na katastru obce
Bukovno, nebo článek o bombardování Mladé
Boleslavi 9. května 1945 podložený dokumenty
z archivu Rudé armády. Podrobný obsah
čísla můžete shlédnout zde.

Boleslavica 2012
Vlastivědný sborník

Obnovený sborník Boleslavica přináší mimo řady
historických článků také výběrovou bibliografii
za léta 1990-2010. V článcích najdete např.
příspěvek o prvním mladoboleslavském biografu,
o jednom z prvních zdejších fotoateliérů, nebo
o nálezu stříbrných mincí a pečetidla z počátku
18. století. Podrobný obsah čísla najdete zde.


Václav František Rudolf
Staré obrázky boleslavské

Jak vypadala Mladá Boleslav v 50. a 60. letech
 19. století, jak se bydlelo, jak se lidé stravovali,
 jak se cestovalo dostavníky, kam chodili lidé
do hospůdek a jak se bavili? To všechno a mnohé
jiné najdete ve čtivé knize V. Fr. Rudolfa, která
vychází již ve třetím vydání

nabídku dalších knih si prohlédněte zde

© Muzeum Mladoboleslavska
Muzeum Mladoboleslavska, Hrad 1 - Staroměstské náměstí, Mladá Boleslav 293 01