Otevřeno denně 
 mimo pondělí
 květen - září  říjen - duben
 9-12, 13-17   9-12, 13-16

Vstupné
 plné 40,-Kč, snížené 20,-Kč
 herna s programem 30,-Kč
 dílny k výstavám 40,-Kč

Muzeum má
 bezbariérový přístup

 Mapa

 Napište nám
 
 najdete nás také
na Facebooku


 Muzeum Mladoboleslavska
je příspěvkovou organizací
Středočeského kraje
 
 
Dokumenty
  Zpráva o činnosti 
 

Další odkazy 

Statutární město
Mladá Boleslav


Informační centrum

Metalová cesta
Mladou Boleslaví


Vlastivědná společnost

WebringPolabí - muzea
 Seznam, Předchozí, Další, 
 Náhodně alt-webring.com
  
 Atlas Česka
 
  InfoČesko.cz


 TOPlist
  Aktualizováno 7.12. 2016
 
 na úvod   o muzeu  expozice   sbírky  výstavy   herna   pro školy  archiv   knihy   pobočky   kontakty  
 Zveme Vás na výstavu

 Svět kostiček 
 Muzeum Mladoboleslavska zve všechny hravé lidi ve věku od 2 do 90 let na 
 výstavu „Svět kostiček.“ Výstava je autorským dílem Ing. Arch. Petra Šimra 
 a jsou na ní představeny nejrůznější sestavy a prezentovány obrovské mož-
 nosti proslulé a známé stavebnice LEGO. Z malých dílků jsou na výstavě vy-
 budovány celé rozsáhlé areály, budovy, sportoviště a další artefakty včetně 
 mnoha postaviček lidí, kteří zde bydlí, pracují nebo se věnují zábavě. 
 Pro návštěvníky všech věkových kategorií je k dispozici tvůrčí dílna, kde si 
 zájemci mohou ověřit své tvořivé schopnosti a fantazii. Některé modely sta-
 vebnice lze zakoupit v muzejní prodejně a získat tak vhodný dárek pro své 
 blízké či přátele.
 3.12. 2016 - 5.2. 2017

 
 Dále probíhá výstava
Listopady
Muzeum Mladoboleslavska připravilo 
ve spolupráci s Univerzitou Karlovou 
výstavu nazvanou jednoduše „Listo-
pady“. 
Expozice připomíná nejen 17. listopad
1989, ale také 17. listopad 1939. Výs-
tava měla premiéru v roce 2014 
v pražském Karolinu.
8.10. 2016 - 5.2. 2017)

V návaznosti na výstavu vyhlašujeme
projekt pro studenty boleslavských škol
i celého boleslavského regionu: 
Natočte video/audio reportáž či do-
dejte v tištěné nebo v elektronické
podobě reportáž na téma "17. listo-
pad 1989". 
 

Obohaťte školní výuku,
využijte "školu v muzeu"! 
Pracovní listy k výstavě "Listopady"
jsou volně ke stažení zde - list 1 a 2
či za symbolickou cenu v papírové 
podobě na pokladně muzea.
Komentované prohlídky výstavy 
s Mgr. Petrem Cajthamlem 1.11. 2016
a Mgr. Jakubem Jarešem, PhD. 3.11., 
8.11., 9.11. a 14.11, od 9.00, 10.30 
a 12.30.
Na přednášky je počet míst omezen. 
Objednávajte na adrese: 
alice.karbanova@muzeum-mb.cz
či telefonicky na č. 326 325 616. Dlouhodobá výstava
Barokní dílna rodu Jelínků
Na výstavě můžete shlédnout sou-
bor dřevěných plastik zhotovených 
členy rodiny Jelínků pro sakrální pros-
tory v Mladé Boleslavi a jejím blízkém 
okolí. Rodinný sochařský ateliér Je-
línků, sídlící v nedalekých Kosmono-
sích, zde pracoval od 70. let 17. sto-
letí nepřetržitě až do počátku 19. sto-
letí. Zejména díla Josefa Jiřího Je-
línka a jeho synovce Martina Ignáce
Jelínka zaujímají velmi důležité místo 
na české barokní scéně. 
Na výstavě však najdeme i práci sa-
motného zakladatele dílny Václava 
Jelínka. Vzkříšený Kristus pocháze-
jící z roku 1697, je jedním z mála jeho
dochovaných děl, a protože nese 
dokonce Václavovu signaturu, dá
se pokládat za opravdový unikát. 
 
 


  Portál do-muzea nabízí kompletní seznam všech muzeí a galerií na území
  české republiky. Stačí se zaregistrovat a ohodnotit navštívené muzeum. 
  www.do-muzea.cz
  


Archeologové Muzea Mladoboleslavska
se podíleli na přípravě
Naučné stezky na Chlumu
prohlédněte si všech deset zastavení
této stezky:

 Nepřevázka
Na hrádku
Chloumek
U dubu
Hradiště Švédské šance
Švédské šance - brána
Pilničky
Nad myslivnou
Zákouty
Nad Střelnicí


V muzejním obchodě můžete
koupit například tyto publikace:

Příběh bourání
texty a fotografie ke dvoum stejnojmenným
výstavám o Döbertově přestavbě
Mladé Boleslavi v 60. letech


Znáš své město?
aneb Cesta staletími
aktivní průvodce městem pro učitele
a jejich žáky či zvídavé rodiny
 
Pracovní listy (nejen) pro školy zahrnují 
drobné výtvarné, slohové a dějepisné 
úkoly týkající se nejstarších 
architektonických památek a regionální
 historie spjaté s Mladou Boleslaví. 
Dokreslujte, spojujte, doplňujte, foťte, 
porovnávejte, pište a vůbec tvořte
 – možná váš dnešní výzkum poslouží 
dalším generacím.
Boleslavica 2015
Vlastivědný sborník


Boleslavica 2014
Vlastivědný sborník


Boleslavica 2013
Vlastivědný sborník

Ve sborníku například najdete článek o nálezu
pokladu ze třicetileté války na katastru obce
Bukovno, nebo článek o bombardování Mladé
Boleslavi 9. května 1945 podložený dokumenty
z archivu Rudé armády. Podrobný obsah
čísla můžete shlédnout zde.

Boleslavica 2012
Vlastivědný sborník

Obnovený sborník Boleslavica přináší mimo řady
historických článků také výběrovou bibliografii
za léta 1990-2010. V článcích najdete např.
příspěvek o prvním mladoboleslavském biografu,
o jednom z prvních zdejších fotoateliérů, nebo
o nálezu stříbrných mincí a pečetidla z počátku
18. století. Podrobný obsah čísla najdete zde.


Václav František Rudolf
Staré obrázky boleslavské

Jak vypadala Mladá Boleslav v 50. a 60. letech
 19. století, jak se bydlelo, jak se lidé stravovali,
 jak se cestovalo dostavníky, kam chodili lidé
do hospůdek a jak se bavili? To všechno a mnohé
jiné najdete ve čtivé knize V. Fr. Rudolfa, která
vychází již ve třetím vydání

nabídku dalších knih si prohlédněte zde

© Muzeum Mladoboleslavska
Muzeum Mladoboleslavska, Hrad 1 - Staroměstské náměstí, Mladá Boleslav 293 01