Venkov v proměnách času
  - Život na venkově -                                                                            
 


 
  Základní schéma venkovského domu s obytnou částí, na kterou navazovaly hospodářské budovy, se utvořilo už ve středověku.
  Pro oblast Pojizeří je obvyklým typem venkovského domu přízemní roubené stavení. Jako patrové stavby byly stavěny pře-
  devším velké bohaté statky.

.

           
  Interiér venkovského domu s kachlovými      Další pohled do interiéru,             Svět dítěte - křestní souprava,  
    kamny a malovaným nábytkem.            tzv. svatý kout                   oblečení, dětské hračky