Naučná stezka Chlum


 Nepřevázka

 Naučná stezka prochází nejcennější částí přírodního parku Chlum, který byl vyhlášen v roce 2000 na téměř celém zalesněném území 
 Chloumeckého hřbetu. Tvoří ho pruh zalesněných a travnatých svahů. Vzhledem k relativnímu převýšení (okolo 140 m) vůči okolí pů-
 sobí jako výrazná krajinná dominanta.
 Stezka vás nejprve povede květnatými loukami za obcí Nepřevázka, ze kterých lze dohlédnout až do Polabí. Bývalou "umrlčí" cestou 
 vystoupáte na vrcholovou plošinu, která je archeologicky a historicky velmi cenná. Za obcí Chloumek stezka lemuje okraj teplomilných
 doubrav a dovede vás na známé hradiště Švédské šance. V místě zvaném U Pilniček znovu vstoupíte do lesa, tentokrát do habrových
 doubrav, které jsou nejčastějším lesním biotopem přírodního parku. Sestoupíte k myslivně pod Karlovým vrchem a budete pokračovat 
 po okraji lesa zpět k Nepřevázce. Cestou se vám otevřou krásné výhledy na Mladou Boleslav a později na unikátní biotop tzv. bílých
 strání.
 Na naučné stezce se seznámíte s územím dobře zachovalých komplexů teplomilně laděných lesů a druhově velmi bohatých suchých 
 trávníků a luk. Pro svoji přírodní výjimečnost bylo toto území zařazeno mezi evropsky významné lokality v programu Natura 2000.
 Přesný počet všech druhů rostlin rostoucích v přírodním parku nebyl nikdy zjišťován. Na základě mapování lokalit v Natuře 2000 se
 zde překvapivě nalezlo 54 ohrožených druhů rostlin. Mezi nimi jsou i druhy silně a kriticky ohrožené.
 Prohlédnete si také nemovité kulturní památky Na Hrádku, Švédské šance, mohylové pohřebiště starých Slovanů a další významné
 pravěké a středověké lokality. Vaše kroky povedou stezkami, po kterých kráčel člověk již před mnoha tisíci let. Navštívíte posvátná 
 místa, kde byly ukryty poklady z bronzu, stříbra i zlata, a také archeologické lokality, které na prozkoumání teprve čekají. 
 Takže: Šťastnou cestu do minulosti a za přírodou Chlumu! 

 
Na Hrádku   Chloumek   U dubu   Hradiště   Švédské šance-brána   Pilničky   Nad myslivnou   Zákouty   Nad Střelnicí